S T Y R K A N  S I T T E R  I  B A K G R U N D E N

Primärt är vi inte tekniker. Vi är först och främst affärsmän som har lång erfarenhet från reklambranschen med specialinriktning på business-to-business marknadsföring. Vi har goda kunskaper om hur affärslivet fungerar i praktiken och hur man lägger upp fungerande marknadsstrategier. Detta anser vi är de viktigaste faktorerna för att kunna skapa en framgångsrik webnärvaro. Givetvis behärskar vi även tekniken. Webapplikationer och integrerade system baserade på t ex Microsoft:s .NET platform och dylikt gör vi "in-house". Annat har vi specialister som hjälper oss och våra kunder med. De bästa förstås!
VÅRA PARTNERS (klicka här)