Online Casino Bonus Besök
€100
1000 KR
€200
€100
€100

Vad är gambling

Spelande kan definieras som bestämning av äganderätten till egendom genom att vädja till slumpen. Tur är resultanten spela av naturliga krafter som ingen, men Gud kan kontrollera eller beräkna. De flesta hasardspel behöver en viss grad av skicklighet, till exempel tävlingar. Gud arbete eller en insats av mänskliga, är den naturliga basen av rätten av tillhörighet. Några andel av ägandet bör garanteras till varje person att utöva själv i produktivt arbete.

Hasardspel är något när spelarna unconstrained föra över pengar eller annat värde sinsemellan beroende på resultatet av eventuella osäker händelse i framtiden.

Judarna har motsatt spel men spel om pengar var stor spridning bland judarna sedan medeltiden. Den romerska kyrkan anser inte Gambling vara något syndigt.

Den "arbetsmoral av protestanterna," dock i rak opposition till spel. Brinnande protestanter tror att spel är syndigt.

Att spela på aktiemarknaden tillhör till spel. Detta innebär att köpa aktier utan tanken att investera i företag ökar, i hopp om att lyckligtvis lagervärdet kommer att växa.

Gambling är så utmärkande för människan som religion. Romarna liksom grekerna kunde spela fritt. Tacitus i sin Germania beskrev spel feber i början av germanska stammar, som skulle insats livet på tärningarna. The Encyclopedia of Britannica (artikel "Gambling") rapporterar att "har Gambling funnits i alla kända samhället från de mest primitiva till . De mest komplexa "Här är definitionen av spel som tagits från Britannica:" Spel är den betting eller satsar på något av värde, med medvetenhet om risker och hopp om vinst, om resultatet av ett spel, en tävling, eller en osäker händelse vars resultat kan bestämmas av en slump eller olyckshändelse eller som kan gav ett oväntat resultat med anledning av spelarna felräkning. "

Den enkla spelare brukar inte känna att han eller hon tar risken när man riskerar ett litet belopp de har råd med utan förlust. Tjugo dollar till en amerikansk av medelklassen är nästan ingenting. Välgörande ritningar ge risktagare en ursäkt för spel, och samtidigt motivera det genom att ge pengar för ett gott syfte.

Här kan du läsa om ett antal exempel på saker som har vissa funktioner i spel men i själva verket inte spel. En ny materiel kan ha en gratis PR-ritning för att locka nya kunder. Det är inte hasardspel. De som gör ett yrke för att söka efter och skriva in gratis tävlingar, lotterier och pokerturneringar visar att om du anger tillräckligt tävlingar så många gånger som möjligt, en dag kommer du att bli en vinnare.

Att köpa en lägenhet istället för att hyra kan inte betraktas som spel. Estate värden kan öka och minska, men hemmet köparen ger skydd bygger på en ekonomiskt beslut, genom att väga alla risker. De individer spekulera på bostadsmarknaden hoppas på en stor inkomst när marknaden går upp är verkligen spel. Det finns många risker som vi måste ta varje dag som inte är spel. Försäkringar, till exempel, är inte spel, men ett sätt att dela risker och kostnader.